مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی درباره آزاد حساب شدن حق بیمه کارگران جدید گفت: اجازه نداریم بار مالی جدیدی به دولت تحمیل کنیم، مگر  اعتبار آن در قوانین بودجه سنواتی تامین  شده باشد. محمد محمدی قره‌باغ،‌ در ارتباط با شبکه خبر افزود: پرداخت آزاد بیمه کارگران جدید موضوع جدیدی نیست. وی گفت: بیمه کارگران جدید در کارگاه‌ها در حال پیگیری است تا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ معافیت‌هایی در نظر گرفته شود. محمدی درباره تفاوت مبالغ بیمه از ۱۴۰هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان افزود: نرخ حق بیمه برای همه بیمه‌شدگان اجباری ۳۰درصد است که ۷درصد سهم بیمه شده، ۲۰درصد سهم کارفرمایان و ۳درصد سهم بیمه بیکاری که باز سهم کارفرماست بنابراین تمامی کارگاه‌ها نسبت به پرداخت حق بیمه مکلف به رعایت  آن هستند.