روز گذشته (چهاردهم دی ماه) جمعی از بازنشستگان کارگری با تجمع مقابل ادارات تامین اجتماعی اهواز، تهران و مشهد، نسبت به شرایط معیشتی و دستمزدهای پایین انتقاد کردند.

به گزارش ایلنا، در این تجمعات، حاضران با در دست داشتن پلاکاردهایی، مطالبات خود را مطرح کردند.

یکی از بازنشستگان در ارتباط با مطالبات این تجمع می‌گوید: مهمترین خواسته ما اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه هزینه‌های زندگی است. در عین حال از اجرای ناقص همسان‌سازی انتقاد داریم و خواستار افزایش عادلانه و قانونی مستمری‌ها هستیم.

به گفته وی، ارائه درمان رایگان و مکفی و خدمات رفاهی مناسب، دیگر خواسته‌های بازنشستگان کارگری است. بازنشستگان در عین حال، خواستار مشارکت در تعیین سرنوشت و تشکل‌یابی آزاد و مستقل هستند.

در این تجمع، جمعی از بازنشستگان سخت و زیان‌آور نیز حضور داشتند. یکی از این بازنشستگان می‌گوید: از فرمول فعلی رضایت نداریم و سازمان باید حق و حقوق ما را براساس قانون و مطابق رای دیوان عدالت بپردازد.