یک فعال صنفی بازنشستگان بر ضرورت تخصیص بودجه برای درمان، آموزش و معیشت مردم تاکید کرد. آیت نیافر در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در مساله بودجه‌های سالانه، سال‌هاست که در بر یک پاشنه می‌چرخد. میلیاردها تومان به مؤسسات، نهادها و ارگان‌هایی که عام‌المنفعه نیستند و چندان به حال مردم سودی ندارند، اختصاص می‌یابد در حالی‌که مطالبات کارگران و بازنشستگان محقق نشده است. در واقع بودجه سهم یک درصدی‌هاست و نود و نه درصد سهم ناچیزی دارند.

به گفته او، تاثیر ردیف‌های بودجه نه تنها در سفره‌های جمعیت ۹۹درصد جامعه مشاهده نمی‌شود، بلکه در هزینه‌های جاری شامل بهداشت و درمان، عمران و آبادانی، آموزش و گسترش زیرساخت‌ها نیز نمود چندانی ندارد.