طی مراسمی از «رحیم رحمانی» کارگر افغان که یک خانواده دزفولی را از شعله‌های آتش نجات داده بود، تقدیر شد.

به گزارش ایلنا، «محمدعلی دوایی‌فر» شهردار دزفول در این مراسم با بیان اینکه این کارگر جوان توانست با از خودگذشتگی منجی یک خانواده شود، افزود: بعد از شنیدن این موضوع بر آن شدیم تا با دعوت و قدردانی از وی بتوانیم گوشه کوچکی از این حرکت انسانی و فداکارانه وی را جبران کنیم.

وی گفت: امید است همواره روحیه فداکاری و از خودگذشتگی در جامعه ما پایدار و در کلیه حوزه‌ها تسری پیدا کند.

«رحیم رحمانی» کارگر افغان از طرف شهردار دزفول به عنوان آتش‌نشان افتخاری انتخاب شد. وی با از خودگذشتگی اقدام به مهار حریق کپسول گاز پیک‌نیک در یک باب منزل مسکونی کرده بود.