دادستان عمومی و انقلاب تاکستان گفت: با ورود دستگاه قضایی از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی و بیکاری بیش از هزار کارگر در این شهرستان جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش ایلنا، حسین رجبی گفت: از ابتدای سال تاکنون با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته در حوزه واحدهای صنعتی جهت رفع مشکلات آنها خوشبختانه شاهد جذب و اشتغال بالغ بر ۱۰۳۶ نفر نیروی کار به صورت مستقیم و ۳۳۰ نفر هم به صورت غیرمستقیم در واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعدیل ۱۵۰۰ نفر بوده‌ایم.

وی درباره تاثیر اشتغال در حوزه خانواده گفت: این امر در کاهش آسیب‌پذیری و گسیختگی بنیان خانواده‌ها، کاهش تنش در زندگی اجتماعی که از بزرگترین مشکلات قشر کارگر بوده و کاهش ضرب و جرح خاصه نسبت به همسر نقش سازنده داشته است.