نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: شاهد بیکاری در همه بخش‌ها پس از شیوع کرونا هستیم اما این بیکاری در کارگاه‌های کوچک و مشاغل غیررسمی بسیار زیاد است.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم: پس از کرونا، فضا در صفحه شطرنج بازار کار با تغییرات گسترده‌ای مواجه می‌شود و مشاغل از شرایط واقعی به مجازی تغییر کرده و حتی شیوه‌های تقاضا هم تغییر می‌یابد. همه اینها ناشی از شوک بزرگ در فضاهای کار هستند که قطعا از آثار سریع و منفی آن تزلزل در بازار کار امنیت شغلی است. این‌گونه تزلزل‌ها باعث افزایش استرس در نیروی کار می‌شود که نه تنها باعث کاهش بهره‌وری در عرصه کار، بلکه تمامی عرصه‌های مختلف را تغییر می‌دهد. آثار منفی این‌گونه تغییرات در لایه‌های مختلف اجتماعی بروز و ظهور می‌کند. تغییراتی که در حوزه اجتماعی، بهداشت و سلامتی را تهدید می‌کند، می‌تواند موجب ناپایداری واحدهای کوچک اجتماعی و خانواده در دنیای امروز شود. یکی از این معضلات تعدیل یا اخراج نیروی کار است که با چتر بهانه تعطیلی بنگاه به دلیل کرونا بروز می‌کند.

وی بیان کرد: اینجاست که دولت‌ها باید در راستای حقوق اجتماعی، سهم‌پذیری خود را افزایش دهند و بدون جا خالی دادن از وظایف اولیه خود، به اندازه خانواده‌های آسیب‌دیده نگران باشد و در این شرایط جنگ بین مرگ و زندگی، با سیاست‌های استرس‌زدا باری از روی دوش بردارند نه اینکه خود نمک بر زخم بپاشند و باعث به‌هم خوردن روح و روان خانوارهای درگیر شوند.

توفیقی گفت: یکی از این موارد، سهم‌پذیری در بیمه بیکاری است. کارگران هنوز نسبت به به میزان و دفعات و روند پرداخت بیمه بیکاری مطالباتی دارند.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تقریبا 2.5میلیون نفر تا بیش از 6میلیون نفر در اثر کرونا بیکار شده‌اند. این در حالی است که در حالت طبیعی و عادی، حتی کسان دیگری که دارای بیمه و خدمات تامین اجتماعی هستند، به سختی و با طی مراحل بوروکراتیک، از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شوند. طبق آمارها بیش از 60درصد کارگران در صورت بیکاری، تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از مقرری‌های بیکاری را ندارند. هم اکنون از جمعیت بیکار کشور تنها حدود 8درصد مقرری بیکاری دریافت می‌کنند. این در حالی است که در سال‌های اخیر، حوادث و فجایع طبیعی و انسانی هر بار بخشی از نیروهای کار را به پرتگاه بیکاری رانده است.