سازمان بین‌المللی کار طی گزارشی اعلام کرد: حقوق بنیادی در بازار کار، اصل اساسی برای بازسازی دنیای پس از کرونا است. حقوق بنیادی کار می‌تواند نقشی اساسی در دنیای پس از کرونا داشته باشد و به ساخت دنیای بهتر و عادلانه‌تر کمک کند. نقش قوانین بنیادی در بازار کار انکارنشدنی است و بازار کار به وسیله قوانین بنیادی بهتر، عادلانه‌تر و به دور از تبعیض خواهد شد.

در این گزارش آمده است: شرایط زندگی کارگران جهان با گسترش کرونا لحظه به لحظه سخت‌تر می‌شود. گذر زمان چهره خشن این ویروس را بیشتر نشان می‌دهد و آثار مخرب بیشتری به بار می‌آورد. گسترش ویروس کرونا در جهان نابرابری و تبعیض در کار را بیشتر کرده و نه تنها نابرابری در کار افزایش یافته، بلکه تعداد کارگرانی که تن به کار اجباری می‌دهند و نرخ کودکان کار هم افزایش یافته است. یکی دیگر از نشانه‌های گسترش کرونا در بازار کار، انکار آزادی عمل اتحادیه‌های کارگری است. کرونا بر دادخواهی‌های جمعی کارگران هم تاثیر گذاشته و کارگران دیگر پیگیر مطالبات جمعی خود نیستند.

در ادامه این گزارش آمده است: قوانین بنیادی، آثار بسیار زیادی دارد و به ساخت دنیای عادلانه کار بسیار کمک می‌کند. یکی از این نتایج اجرای قوانین بنیادی، افزایش درآمد کارگران است که خطر کار اجباری در سراسر جهان را کم می‌کند. کودکان کار هم تحت پوشش این قوانین قرار می‌گیرند. کودکان از کار اجباری منع می‌شوند و حق آموزش برای آنها امن می‌شود. کارگران به راحتی می‌توانند از شرایط کار خود انتقاد کنند و تبعیض در کار چندان معنا و مفهوم نخواهد داشت. اتحادیه‌های کارگری فرصت فعالیت بیشتر دارند و امکان مذاکره با مسئولان را برای بهبود وضعیت کاری دارند. با اجرای قوانین بنیادی کار، کارگران دیگر نادیده گرفته نخواهند شد و بسیاری از بحران‌های زندگی را پشت سر خواهند گذاشت.