مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی تامین اجتماعی از به‌‌روزرسانی جدول عناوین شغلی بیمه‌شدگان این سازمان خبر داد. به گزارش اداره کل روابط‌عمومی تامین اجتماعی، محمد محمدی اظهار داشت: کارفرمایان می‌توانند برای تهیه و تنظیم لیست پرداخت حق بیمه و درج عناوین شغلی با مراجعه به سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی و انتخاب گزینه دریافت فایل جدول مشاغل، از اطلاعات عناوین شغلی که تا نیمه اول آبان ۱۳۹۹ به‌روزرسانی شده، بهره‌برداری کنند. بنا به این گزارش، طبقه‌بندی مشاغل با هدف جلوگیری از بهره‌کشی، استانداردسازی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل متعدد و... انجام می‌شود.