متوسط درآمد و هزینه سالیانه خانوارهای شهری در سال ۹۸ به ترتیب ۵۴.۱ و ۴۷.۴ میلیون تومان بود که نسبت به سال ۹۷ بیش از ۲۰درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، بررسی هزینه‌ و درآمد خانوار (بودجه‌ خانوار) با هدف ارزیابی‌ وضعیت هزینه‌ها و درآمد خانوارها انجام می‌شود. شناسایی الگوها و عادات مصرفی خانوار و مطالعه در مورد روند تغییرات آنها در اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی، ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی برنامه‌های دولت در وضع زندگی خانوارها از نظر ترکیب هزینه‌های مصرفی آنها، محاسبه حساسیت درآمدی تقاضا، میل نهایی به مصرف و میل نهایی به پس‌انداز در جامعه از مهم‌ترین اهداف بررسی بودجه خانوار است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالنامه آماری گزارشی از وضعیت هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی در سال گذشته را منتشر کرد.

براساس این گزارش سال گذشته هر خانوار شهری ۵۴میلیون و ۱۰۰هزار تومان درآمد کسب و ۴۷ میلیون و ۴۳۷هزار تومان هزینه کرده است. خانوار روستایی نیز ‌برابر ۲۹میلیون و ۷۰۰هزار تومان درآمد داشته و ۲۶میلیون و ۱۰۰هزار تومان خرج کرده است.

درآمد خانوارهای شهری در سال ۹۸ نسبت به سال قبل آن ۲۴درصد و هزینه‌ها ۲۰درصد رشد داشت.

طبق این گزارش، سال گذشته به طور متوسط کارفرمایان ۷۹میلیون و ۲۶۰هزار تومان درآمد کسب کردند و مزدبگیر خصوصی (کارگر) در مجموع ۴۷میلیون و ۷۲۳هزار تومان در یک سال حقوق گرفتند.

بررسی جداول نشان می‌دهد چنانچه سال گذشته دو نفر در یک خانواده شاغل بودند مجموع درآمد آنها به طور میانگین در سراسر کشور معادل ۸۰میلیون و ۲۰۳هزار تومان بوده است.

خانوارهای ساکن پایتخت در سال ۹۸ با ۸۱میلیون و ۳۱۷هزار تومان متوسط درآمد خانوار بالاترین درآمد را داشتند. البته در تهران میزان هزینه خانوار نیز در مقایسه با سایر استان‌ها قابل توجه است (۷۲میلیون و ۷۱۷هزار تومان هزینه خانوار شهری در سال ۹۸ بود). خانوارهای کرمانی نیز با ۳۴میلیون و ۳۳۸هزار تومان درآمد و ۳۶میلیون و ۵۳۵هزار تومان هزینه، کمترین دخل و خرج را داشتند.

وضعیت درآمد و هزینه دهک‌های درآمدی در سال گذشته

اقتصاددانان جمعیت هر جامعه‌ای را به لحاظ درآمد و مصرف به ۱۰ رتبه تقسیم‌بندی می‌کنند و هر یک از این رتبه‌ها را دهک می‌نامند. دهک اول نشان‌دهنده ۱۰درصد از خانوارهایی است که کمترین هزینه سالانه را داشته‌اند. بنابراین می‌توان گفت که این دسته از خانوارها جزو فقیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند. در نقطه مقابل دهک دهم، ۱۰درصد از خانوارهایی را نشان می‌دهد که بیشترین مبلغ را صرف هزینه سالانه خود کرده‌اند لذا این دسته از خانوارها از مرفه‌ترین اقشار جامعه هستند.

براساس آمار وزارت تعاون، متوسط درآمد سالیانه دهک اول در سال ۹۸ برابر ۱۳میلیون و ۱۰۵هزار تومان و دهک دهم ۱۴۳میلیون و ۸۲۳هزار تومان بود.