رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از ۷ برابر شدن سهم مشارکت سازمان تامین اجتماعی در هزینه‌های مربوط به بیمه تکمیلی بازنشستگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر بیات افزود: بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از مهم‌ترین دغدغه‌های کانون عالی است و با افزایش مشارکت سازمان امیدواریم این خدمات را به لحاظ کمی و کیفی ارتقا دهیم.

وی با تشکر از حمایت‌ها و همراهی‌های مسئولان عالی تأمین اجتماعی گفت: تاکنون سهم مشارکت سازمان ۳هزار تومان بود که این عدد با افزایش هفت برابری به ۲۱هزار تومان رسیده و اتفاق بسیار خوبی است.

بیات تصریح کرد: پایان آبان ماه قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران منقضی خواهد شد و با انجام فرآیندهای اداری و برگزاری مناقصه این خدمت را برای سال آینده نیز تداوم خواهیم داد.