مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: ۷۵۰هزار نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری شدند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی شکوری افزود: شرایط دریافت بیمه بیکاری این است که فرد بدون اراده و میل بیکار شده و آماده به کار باشد. مدیرکل امور بیمه‌شدگان تامین اجتماعی گفت: منبعی که میزان مشاغل از دست رفته و کسانی را که کار خود را از دست داده‌اند، مشخص می‌کند، نام‌نویسی در سامانه بیکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و هر ماه براساس رصدی که کارشناسان در مورد بیمه‌شدگان انجام می‌دهند و تعدادی که کاهش پیدا می‌کنند به عنوان منبع دیگر این آمار مدنظر است. وی یادآور شد: در بیمه تامین اجتماعی فقط مشاغل کارگری وجود ندارد و بیمه‌های مختلفی مانند بیمه رانندگان، ساختمانی، اختیاری و مشاغل آزاد را هم شامل می‌شود. مدیرکل امور بیمه‌شدگان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ۷۵۰هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری نام‌نویسی کرده‌اند، گفت: برای دریافت بیمه بیکاری شرایط این است که فرد بدون اراده و میل بیکار شده و آماده به کار باشد و اگر قرار باشد در شغلی مشغول به کار شود، بیمه بیکاری آن فرد قطع خواهد شد.