دبیرکل خانه کارگر با اشاره به انتقادهایی که نسبت به رفتار ادارت تامین اجتماعی با متقاضیان بیمه بیکاری مطرح شده است، گفت: بیکاران مستحق این برخوردها نیستند و استدلالی مانند اینکه شدت مراجعات در روزهای ابتدایی اعلام قرنطینه و آغاز تعطیلی‌ها موجب چنین برخوردهایی شده، کم‌حوصلگی دست‌اندرکاران را توجیه نمی‌کند.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با رادیو گفت: ادارات تامین اجتماعی باید فرصت می‌گذاشتند و به متقاضیان بیمه بیکاری توضیح می‌دادند و نباید با بی‌حوصلگی برخورد می‌کردند. بیکاران مستحق برخوردهای ادارت تامین اجتماعی نیستند، چرا که خیلی از اینها در عمرشان کامپیوتر ندیده‌اند تا بتوانند به صورت غیرحضوری ثبت‌نام کنند.

وی با بیان اینکه قانون بیمه بیکاری هیچ الزامی را در زمینه ثبت‌نام غیرحضوری تعریف نکرده، گفت: بهتر این بود که ثبت‌نام از متقاضیان بیمه بیکاری هم به صورت سنتی و هم اینترنتی انجام می‌شد و دولت آنها را برای ثبت‌نام از طریق سامانه مجبور نمی‌کرد، ضمن اینکه قانون بیمه بیکاری تغییر نکرده است که حالا بگوییم باید به این شیوه ثبت‌نام از متقاضیان را انجام دهیم. قانون باید اجرا شود و مر قانون هم مشخص است.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه عدد واقعی متقاضیان بیمه بیکاری در دسترس ما نیست، گفت: اگر می‌دانستیم چه تعداد از متقاضیان بیمه بیکاری به دلیل مشکلاتی که بر سر ثبت‌نامشان و برخوردهای صورت گرفته انصراف داده‌اند، می‌توانستیم دقیق‌تر در مورد کیفیت کار اظهارنظر کنیم اما هرچه هست قوانین کار و تامین اجتماعی چارچوب را مشخص کرده‌اند و نمی‌توانیم خلاف موارد درج شده در آنها رفتار کنیم.

محجوب با بیان اینکه در مورد بیکاران کرونا حق مطلب ادا نشده، گفت: تعداد افرادی که مقرری بیکاری دریافت کرده‌اند با حدسیات اولیه از تعداد افرادی که از ناحیه شیوع سراسری ویروس و اعمال قرنطینه بیکار می‌شوند، فاصله دارد و به نظر نمی‌رسد که تمام آنها زیر پوشش قرار گرفته باشند.