مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: بحران در صندوق‌های بیمه‌ای، سلامت جسمی، روحی و روانی مستمری‌بگیران، بازنشستگان و سالمندان را به مخاطره می‌اندازد.

حسین امیری‌گنجه در گفت‌وگو با ایلنا گفت: تامین منابع، حفظ و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای امری اجتناب‌ناپذیر است و با هر ابزاری باید متغیرهای شوک‌آور اقتصادی را از صندوق‌های بیمه‌ای دور کرد و چالش‌ها را به حداقل رساند.

وی با اشاره به جمعیت ۸ میلیون نفری سالمندان در ایران، گفت: خوشبختانه با فراهم شدن شرایط اقتصادی اجتماعی و بهداشتی و افزایش سطح فرهنگ در ایران، امید به زندگی افزایش یافته و رشد چشمگیری داشته و در چند سال آینده جمعیت سالمندان از مرز ۱۰ میلیون نفر خواهد گذشت.

امیری‌گنجه با اشاره به نقش حیاتی صندوق‌های بیمه‌ای در پرداخت مستمری به بازنشستگان و سالمندان در سطح کشور گفت: در کنار سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، ۱۵ صندوق بازنشستگی دیگر وجود دارد و بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰هزار نفر از افراد بالای ۶۰ سال از خدمات بیمه‌ای، اجتماعی، حمایتی، درمانی و امدادی بهره می‌برند. متاسفانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر از سالمندان در سطح کشور از خدمات بازنشستگی به دور هستند.