معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مراجعات برای پیدا کردن کار یا بازگشت به کار شکل گرفته و نگرانی که بهار امسال از ناامیدی از حضور در بازار کار اتفاق افتاد، آرام‌آرام در حال شکستن و بازگشت است و امید می‌رود نرخ مشارکت به حالت گذشته بازگردد.

به گزارش ایرنا، عیسی منصوری اظهار داشت: برآورد این بود که به صورت عام آسیب‌دیدگی بخش رسمی و غیررسمی کشور شامل آنهایی که ساعت کارشان کم شد یا یک مقدار جابه‌جایی در شغل یا توقف موقت داشتند، حدود ۶ میلیون نفر است اما آنهایی که به صورت کامل ریزش داشتند، ارزیابی حدود یک و نیم میلیون نفر است.

وی در مورد مطالبه بیمه بیکاری کارگران بیان کرد: ۸۵۰هزار نفر در سامانه مربوطه نام‌نویسی کرده بودند که حدود ۷۰۰هزار نفر آنها می‌توانستند مشمول بیمه بیکاری شوند و بنابر منابعی که در اختیار داشتیم، تلاش کردیم که تعهدات را انجام دهیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: این عدد نسبت به نرم کشور ۴۰۰هزار نفر بالاتر بود و از این رو دولت رقمی را برای این بخش به صورت جداگانه اختصاص داد که به صورت تدریجی در حال پرداخت است.

وی تشریح کرد: به دلیل شرایط خاصی که بر کشور حاکم است، ناچار هستیم که به صورت ویژه و انتخابی حوزه‌ها و کسب و کارهایی که به حفظ و ایجاد اشتغال در این شرایط منجر بشود را مورد توجه قرار دهیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: بسته اولی که در اسفندماه گذشته در مواجهه با شیوع کرونا روی میز گذاشتیم، اولویت نخست بود و مرحله بعد حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده را در دستور کار داشتیم که ازجمله تاکنون برای نزدیک به ۱۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، کسب و کارهایی به بانک‌ها معرفی شدند که حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و این فرایند ادامه دارد.

وی افزود: متقاضیانی که برای این وام نام‌نویسی کردند و پرونده‌هایشان فعال شده باید تا پایان مهرماه پیگیری کنند که بتوانند وامشان را دریافت کنند و البته هماهنگی با بانک مرکزی و ۱۹ بانک فعال دیگر صورت گرفته که با سهولت و سرعت بیشتری این تسهیلات را در اختیار قرار دهند.

منصوری ادامه داد: از سوی دیگر تسهیلات خوبی فراهم شده بود و تلاش شد برای رقم‌های ۱۶ میلیون به پایین جز سفته ضمانتی وجود نداشته باشد و برای رشته‌هایی مانند حمل و نقل و گردشگری هم تسهیلات ویژه در نظر گرفته شد.

وی تشریح کرد: برای ادامه کار بنا به نظر رئیس جمهوری یک بسته خاص توسعه و حمایت از کسب و کار و اشتغال برای یک سال باقی مانده تا پایان عمر دولت تدوین شده است که امید می‌رود پس از تصویب بلافاصله اجرا کنیم.