با ادامه وضعیت حاد کرونا در کشور و کاهش ۸۰درصدی مسافرین قطار، روند بیکاری عوامل صنعت ریلی کماکان ادامه دارد. به گزارش ایلنا، بسیاری از سرمهمانداران و مهمانداران و ماموران پذیرایی شرکت‌های پیمانکاری ماه‌هاست فعالیت شغلی نداشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین سابقه اغلب مهمانداران بیکار شده ۵ تا ۱۰ سال است و شرکت‌های حمل و نقل مسافری ریلی به بهانه کمبود مسافر در مرحله نخست اقدام به حذف قطارها از سیر و در مراحل بعدی اقدام به تعدیل نیروی کار این قطارها به ویژه مهمانداران می‌کنند. یکی از مهمانداران قطار با بیان اینکه در سال جدید به دلیل شیوع ویروس کرونا سیر قطارها به کندی انجام می‌شود و در برخی موارد اصلا مسافری برای جابه‌جایی وجود ندارد، افزود: این موضوع باعث شده تا روند تعدیل مهمانداران که از ابتدای سال آغاز شده، هم‌اکنون نیز ادامه یابد طوری که حتی در یک ماه گذشته شاهد تعدیل شمار دیگری از مهمانداران نیز بوده‌ایم.

به گفته وی، کارفرمای این شرکت پیمانکاری می‌گوید با توجه به کاهش سیر و برای کاهش هزینه‌های جاری ناشی از کرونا ناچارا اقدام به چنین تصمیمی گرفته است. به ادعای این مهماندار بیکار شده، در عین حال مسئولان مرتبط در راه‌آهن و شرکت‌های ریلی مدعی هستند که مسئولیتی در قبال کارگران پیمانی ندارند به همین دلیل جدا از تعدیل، آنها درخصوص مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران پیگیری خاصی نمی‌کنند. این مهماندار گفت: از ابتدای آمدن کرونا تا امروز یعنی بیش از هفت ماه است که روند بیکاری مهمانداران و سایر نیروی کار سیر و حرکت و فنی قطارها به بهانه کاهش مسافر ادامه دارد و نتیجه آن جز افزایش مشکلات معیشتی نیست.