معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آمار شکایات کارگری در سه سال گذشته گفت: در این مدت شکایت کارگران از کارفرمایان و وضعیتشان کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت کار، حاتم شاکرمی با بیان اینکه شکایات کارگری در ۳ سال اخیر کاهش داشته، گفت: در سال گذشته هم شکایات کارگری صرفا ۰,۲۷درصد رشد داشته است. وی با اشاره به تعداد دادخواست‌های واصله با موضوع حقوق معوقه تصریح کرد: شکایات کارگری بر پایه حقوق معوقه در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۸هزار و ۸۹۷ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۴درصدی به ۱۴۵هزار و ۳۱ مورد رسیده بود اما در سال ۱۳۹۸ با کاهش ۲۲درصدی به ۱۱۸هزار و ۶۷۲ مورد کاهش یافته است. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از سوی دیگر نسبت دادخواست‌های واصله با موضوع حقوق معوقه در سال ۱۳۹۶ به تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی در همان سال که برابر با ۹ میلیون‌ و ۶۰۸هزار و ۲۰ نفر بوده، ۱,۱۳درصد است. شاکرمی افزود: این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۱,۵درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی به ۹ میلیون ‌و ۹۲۶ هزار و ۲۶۷ نفر و تعداد دادخواست‌های واصله با موضوع حقوق معوقه، ۱.۱۹درصد کاهش یافت.