تعداد شکایات کارگری از عدم پرداخت معوقات در سال 1397 با بیش از ۱۲۰۰درصد رشد به ۱۴۵هزار فقره شکایت رسید. به گزارش ایلنا و براساس آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد شکایات کارگری از عدم پرداخت معوقات در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰هزار و ۸۸۹ فقره بوده که این تعداد با رشد بیش از ۱۲۰۰درصدی در سال ۹۷ به ۱۴۵هزار فقره شکایت و در سال ۹۸ نیز به ۱۴۳هزار فقره شکایت رسیده است.