وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در روز رای اعتماد در مجلس وعده کرده بودم که سامانه شفافیت در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی وزارتخانه، به طور کامل مستقر خواهد شد.

به گزارش توسعه ایرانی، محمد شریعتمداری در آیین رونمایی از سامانه‌های شفافیت، تصریح کرد: یک بار دیگر هم در حضور رئیس جمهوری از ۶ سامانه در حوزه فعالیت‌های بهزیستی، تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری رونمایی کردیم. وی افزود: امروز در سایت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان دسترسی بسیاری از اطلاعات مورد نیاز مردم ازجمله دریافت‌کنندگان تسهیلات که به صورت یارانه‌دار به افراد در حوزه اشتغال پرداخت می‌شود و نیز تمامی کسانی که با فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه ارتباط دارند، فراهم شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین از ۶ سامانه فراگیر BI که یک سامانه هوشمند فعالیت‌های اجرایی در مجموعه صندوق‌های بازنشستگی کشوری است، رونمایی شد.