سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به طرح بیمه بیکاری جوانان جویای کار گفت: در اجرای این طرح 500هزار تومان حقوق بیکاری به فارغ‌التحصیلان بیکار مجرد و بین 700هزار تا یک میلیون تومان به فارغ‌التحصیلان بیکار متأهل پرداخت خواهد شد. علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه این کمیسیون، طرح بیمه بیکاری جوانان جویای کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت جدی دنبال می‌کند، اظهار داشت: براساس این طرح، قرار است به بیش از 3 میلیون جوان فارغ‌التحصیل بیکار، بیمه پرداخت شود. متاسفانه دولت هیچ‌گاه پاسخگوی این قشر نبوده و مجلس یازدهم بنا دارد به منظور رفع مشکل فارغ‌التحصیلان بیکار از درآمدهای سرفصل دولت از آزادسازی یارانه‌ها برای تأمین منابع مالی اجرای این طرح استفاده کند. وی درباره جزئیات این طرح خاطرنشان کرد: قرار است در اجرای این طرح 500هزار تومان بیمه بیکاری فارغ‌التحصیلان بیکار برای مجردین و بین 700هزار تا یک میلیون تومان به متأهلین پرداخت شود. البته اگر کارفرمایان این افراد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم به‌کارگیری کنند حقوق دیگری هم از آنان خواهند گرفت. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: 30درصد هزینه جاری دولت از بودجه سنواتی تأمین می‌شود که در مورد آنها نظارت سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد ولی در مورد 70درصد بقیه بودجه که متعلق به اعتبارات شرکت‌های دولتی است، نظارتی وجود ندارد.