نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران برای فصل بهار امسال منتشر شد.

به گزارش ایلنا، نتایج این پایش در بهار 1399 از رسیدن عدد این شاخص به 6.01 (نمره 10 بدترین ارزیابی است) حکایت دارد که نشان از بهبود وضعیت این شاخص در ارزیابی با فصل گذشته (زمستان 98 با میانگین 6.05) دارد.

این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت برخی مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1399 تا حدودی مساعد شده است. عدد شاخص در بهار 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل 2.59درصد مساعدتر شده است.

در بهار 1399، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

براساس یافته‌های این طرح در بهار 1399، استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و کرمان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های آذربایجان غربی، زنجان و مرکزی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در طرح در فصل بهار معادل 35.57درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته (40.34درصد)، با کاهش تقریبی 5 واحدی مواجه شده است.

از آنجایی‌که شیوع ویروس کرونا، تمامی فعالیت‌های اقتصادی در این فصل را تحت تأثیر قرار داده بود، در این دوره، فعالان اقتصادی با امتیاز میانگین 7.1 میزان تأثیر این ویروس بر کسب‌وکار خود را ارزیابی کردند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص‌ها نیز در این فصل با در نظر گرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده‌اند.

همچنین در فصل بهار 1399، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (8.55)، هرمزگان (8.44)، خوزستان (8.15) و خراسان شمالی (8)، بیشترین مقدار و در استان‌های سمنان (5.76)، قم (5.85)، زنجان (5.93) و مرکزی (5.98)، کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.

با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در بهار 1399، وضعیت محیط کسب‌وکار بخش صنعت و بخش کشاورزی را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند.

براساس نتایج این پایش در بهار 1399، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (6.09) در مقایسه با بخش‌های خدمات (6.08) و صنعت (5.87) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. همچنین در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی» و «حمل‌ونقل و انبارداری» دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «هنر، سرگرمی و تفریح»، «اداری و خدمات پشتیبانی» و «مالی و بیمه» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های بر اساس نتایج به‌دست‌آمده به‌صورت بنگاه‌های با 6 تا 10 نفر کارکن (6.18) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های با 50 تا 100 کارکن (5.83) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند.

وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب سال تأسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های 6 تا 10 سال دارای بدترین وضعیت (6.08) و در کارگاه‌های کمتر از 2 سال دارای بهترین وضعیت (5.78) ارزیابی شده‌اند.