معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت مقرری بیمه بیکاری دوران شیوع ویروس کرونا به ۹۹۰هزار و ۳۴۳ نفر (۹۰درصد از واجدین شرایط) خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب گفت: مطابق با دستورالعمل اجرایی «پرداخت بابت ایام بیکاری دوره شیوع بیماری کرونا از محل منابع صندوق توسعه ملی» مصوب ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، پرداخت مقرری مربوطه برای ۲۱۳هزار و ۱۶ نفر در اسفند ۹۸، تعداد ۴۴۶هزار نفر در فروردین ۹۹ و تعداد ۳۳۱هزار و ۳۲۷ نفر در اردیبهشت ۹۹ انجام شده است. وی افزود: این پرداخت‌ها از محل مبلغ تخصیص یافته از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور به همت خزانه‌داری کل کشور انجام شده که این تعداد نزدیک به ۹۰درصد از متقاضیان را شامل می‌شود و پرداخت به ۱۰درصد دیگر از متقاضیان نیز در دستور کار است.