کارگران شهرداری مریوان در نامه‌ای خطاب به شهردار این شهر، خواستار توجه به وضعیت مزدی و حقوقی خود شدند.

به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر آراس قاسمی از سوی شورای شهر مریوان به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد. کارگران شهرداری مریوان که ماه‌هاست مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده، در نامه‌ای خطاب به شهردار جدید و شورای شهر، خواستار توجه به اوضاع معیشتی خود شدند.

در این نامه آمده است: آیا معوق ماندن چندین ماهه حقوق و تلنبار شدن اضافه‌کاری‌های چندین ساله و پرداخت حقوق طی دو مرحله، کار درستی است؟ از شهردار عاجزانه خواهشمندیم گام اساسی در خصوص وضعیت حقوق‌هایمان بردارد و حقوق‌ها را به طور کامل با اضافه‌کاری پرداخت کند. به خدا دیگر چرخ زندگی نمی‌چرخد. وضعیت‌مان وخیم است، لطفا کاری کنید. با اقتصاد ویران‌کننده و قیمت اجناس و کرایه های سر به فلک کشیده، توان چرخاندن زندگی را نداریم.

در ادامه این نامه خطاب به شهردار مریوان می‌خوانیم: لطفا کارگران خود را دریابید که جز شهرداری منبع درآمدی نداریم. از شما خواهشمندیم که حقوق‌هایمان را به طور کامل و سروقت پرداخت کنید.