نماینده تهران در مجلس گفت: اگر بتوانیم سرمایه‌گذار را متقاعد کنیم سرمایه‌اش را به جای اقتصاد نامولد، به سمت اقتصاد مولد ببرد خود به خود از طبقه کارگر حمایت می‌شود. علی خضریان در گفت‌وگو با ایلنا، درباره وضعیت امروز کارگران در پی افزایش قیمت‌ها و لزوم رسیدن به یک سازوکار مناسب برای حل معضلات و مشکلات این قشر از جامعه گفت: با معضلات و مشکلات جامعه کارگری بیگانه نیستم. قبل از ورود به مجلس در حوزه بحث‌های کارگری فعالیت داشتم و در جوانی کارگری کردم و با پوست و گوشتم مشکلات‌شان را درک می‌کنم. نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه برخی از سیاسیون به خاطر ژست، لباس کارگران را بر تن می‌کنند، اظهار داشت: جامعه کارگری ما حقوقش به درستی رعایت نمی‌شود، شرایط بیمه‌شان ثبات ندارد و چون به کار نیاز دارند با حداقل حقوق‌ها کنار می‌آیند.