ریزش آوار مدرسه «حافظ بیارجمند» شاهرود، منجر به مرگ یک کارگر ساختمانی و مصدومیت دو کارگر دیگر شد. به گزارش ایلنا، روز جمعه (۲۰تیر ماه)، به علت تخریب غیراصولی در ساختمان مدرسه «حافظ بیارجمند» در جنوب شاهرود، سه نفر از کارگران که در محل حادثه مشغول کار بودند، بر اثر ریزش آوار در زیر تلی از خاک مدفون شدند. در این حادثه یکی از کارگران بر اثر مدفون شدن زیر آوار و وارد شدن ضربه به سر، جان خود را از دست داد. نیروهاى امداد و نجات با حضور در محل حادثه توانستند جان دو نفر از کارگران را نجات و بلافاصله مصدومان را به نزدیکترین درمانگاه منتقل کنند.