بررسی نمودارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد با شیوع کرونا، کسب و کارهای مختلف تولید در اسفند و فروردین ۶۳درصد و در اردیبهشت ۵۷.۲درصد کاهش یافته است. به گزارش ایرنا، پژوهشکده مرکز آمار گزارشی از تاثیر کرونا بر کسب و کارها منتشر کرده است. مطابق این پژوهش در اسفند و فروردین ماه ۳۸درصد کسب و کارها فعالیتی نداشتند و بر این اساس ۶۳درصد تولید در این دوره کاهش یافته است. بیشترین کاهش تولید در این دوره مربوط به بخش صنعت و معدن است که این رقم ۶۷.۸درصد بوده است. البته در این دوره برخی کسب و کارها همچون تولید لوازم بهداشتی با تقاضای بالایی برای خرید مواجه شد و بر این اساس تولید در برخی کسب و کارها ۱۵.۸درصد رشد داشت. در ماه سوم شیوع کرونا در کشور به مرور کسب و کارهای مختلف اجازه فعالیت یافتند اما با این حال، ۲۱درصد از کسب و کارها هنوز فعالیت خود را شروع نکرده بودند و براین اساس تولید ۵۷.۲درصد کم شد. در این دوره نیز همچون دو ماه گذشته بخش صنعت و معدن در مقایسه با سایر بخش‌ها (کشاورزی و خدمات) با ثبت رقم ۶۱.۲درصد بیشترین کاهش تولید را داشت. براساس این بررسی یکی از مهمترین مشکلات کارگاه‌ها در بحث تولید پرداخت دستمزد کارگران بوده است، به گونه‌ای که در دو ماه نخست (اسفند و فروردین ماه) مساله پرداخت مزد ۲۵درصد از مسائل و بازپرداخت وام‌ها ۲۱درصد از مشکلات کارگاه‌ها را دربرگرفته بود. اگرچه در اردیبهشت ماه برخی از محدودیت‌ها برطرف شد و کسب و کارهای مختلف فعالیت خود را از سرگرفته و تولید نسبتا رونق یافت اما مشکل پرداخت دستمزد کارگران در اردیبهشت ماه ادامه یافت و یکی از دغدغه‌های کارفرمایان محسوب می‌شد. براساس اعلام پژوهشکده آمار، ۲۴.۵درصد کسب و کارها در اسفند و فروردین افزایش قیمت داشتند که این خود متاثر از عوامل مختلفی همچون تغییرات مواد اولیه و تغییرات تقاضا در بازار بود.