معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: شیوع ویروس کرونا موجب بیکار شدن چهار درصد از سه میلیون و ۴۰۰هزار شاغل رسمی در سطح این استان شد. به گزارش ایلنا، حشمت‌الله عسگری گفت: در پی شیوع بیماری کووید ۱۹ حدود ۱۶۰هزار متقاضی دریافت بیمه بیکاری وجود دارد که از این تعداد ۱۴۷هزار نفر مشمول دریافت شناخته شدند. وی با اشاره به اینکه کمی تاخیر در رسیدگی به موضوع بیمه بیکاری افرادی که به خاطر شیوع ویروس کرونا بیکار شدند، وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تامین مالی این اقدام از محل کمکی بود که دولت باید به تامین اجتماعی می‌کرد، اجرا و رسیدگی به این تقاضاها زمانبر است و با تاخیر انجام شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: طی ۲ هفته اخیر رقمی در حدود یک‌هزار میلیارد تومان در میان استان‌های مختلف کشور توزیع شد و از این میان سهم استان تهران به یک چهارم آن معادل ۲۵۰میلیارد تومان می‌رسید که طی روزهای جاری به متقاضیان پرداخت خواهد شد. عسگری ادامه داد: ۱۴۷هزار شاغل متقاضی و مشمول بیمه بیکاری شامل همه افرادی است که در بخش‌های مختلف اقتصادی این استان فعالیت می‌کردند.