مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر گفت: مستمری پرداختی به روستاییان و عشایر با توجه به حق بیمه‌ای است که ماهیانه پرداخت می‌کنند و حکم کمک هزینه برای بیمه‌شدگان را دارد. علی شیرکانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد پرداخت مستمری به جامعه هدف گفت: مستمری‌ها هر ساله براساس نرخ تورم، به پیشنهاد صندوق و تصویب نهادهای مربوطه افزایش پیدا می‌کند اما باید یک نکته بسیار مهم را در نظر بگیریم. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، از دسته صندوق‌های خرد است. این صندوق‌ها در ادبیات رفاه و تأمین اجتماعی دنیا، با هدف جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک روستاییان، ایجاد ارزش افزوده روی این منابع و ارائه خدماتی ویژه مانند مشارکت در تأمین آتیه بیمه‌شدگان خود به وجود آمده‌اند. وی ادامه داد: مستمری پرداختی صندوق، به نوعی حکم کمک‌هزینه را برای مستمری‌بگیران دارد و طبیعتاً نمی‌توان مستمری ماهیانه صندوق را با مستمری ماهیانه تأمین اجتماعی مقایسه کرد، همان‌طور که حق بیمه‌ای که ما از بیمه‌شدگان خود می‌گیریم نیز قابل مقایسه با حق بیمه ماهیانه تأمین‌اجتماعی برای بیمه‌شدگان اختیاری خود نیست.