شماری از کارگران شهرداری کوت عبدااله دیروز مقابل ساختمان استانداری خوزستان برای وصول مطالبات معوقه خود حضور یافته و به عدم دریافت معوقات خود اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، کارگران مدعی هستند حقوق اسفند و فروردین خود را به همراه سنوات سال ۹۸ دریافت نکرده‌اند. طبق این گزارش، شهردار کوت عبدالله اعلام کرده به دلیل شیوع ویروس کرونا منابع درآمدی شهرداری همچون ارزش افزوده و عوارض ساخت و ساز کاهش یافته و این شهرداری با مشکل مالی مواجه است.