کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله به بلاتکلیفی در وضعیت پرداخت مطالباتشان اعتراض و مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع اعتراضی صبح دیروز (۱۵اردیبهشت ماه) آنها در ادامه بی‌توجهی شهرداری به تعویق  معوقات مزدی آنها صورت گرفت. کارگران می‌گویند: از اسفند ماه سال گذشته حقوق نگرفته‌ایم و ضمن آنکه سنوات سال ۹۸ ما هم پرداخت نشده است. کارگران شهرداری کوت عبدالله می‌گویند: سال گذشته (۹۸) چندین بار برای مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات‌مان مقابل نهادهای مختلف دولتی استان دست به اعتراض صنفی زده‌ بودیم. به گفته آنها، مطالبات مزدی حدود  ۲۵۰ نفر از کارگران شاغل در بخش فضای سبز  با احتساب نیمی از حقوق اردیبهشت ماه سال جاری، دو ماه و نیم به تاخیر افتاده است.