رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: جلساتی به‎منظور بررسی مسائل و مشکلات کارگران ازجمله رقم دستمزد آنها در سال ۹۹ با حضور آنها و کارفرمایان برگزار شده است که گزارش آن را تقدیم رئیس دستگاه قضا خواهد کرد.  به گزارش ایلنا، درویشیان همچنین اعلام کرد: پس از دستور ریاست قوه قضاییه، موضوع مطالبات پرستاران را پیگیری و بخشی از مطالبات آنها بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد و بخش دیگری نیز به‌زودی پرداخت خواهد شد.