نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با انتقاد از نحوه واگذاری کارخانه نساجی بروجرد تاکید کرد که این واگذاری منجر به حیف و میل بیت‌المال و اخراج کارگران شده است. به گزارش ایلنا، محمدجواد ابطحی همچنین در جریان جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری شفاهی بیان کرد: لایحه دولت در خصوص کارمندان شهرداری که در سال ۱۳۹۶ به مجلس آمده، در دستور قرار نگرفته است. کارمندان شهرداری نیز باید مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شدند اما مظلوم واقع شدند و می‌توان تدبیری در این روزهای پایانی کرد.