وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با همکاری بانک مرکزی، سیستم بانکی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و سیستم تولید و توزیعی، طرح اعتبار مصرف‌کننده برای تحریک تقاضا در کشور راه‌اندازی می‌شود. محمد شریعتمداری در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت: طرح اعتبار مصرف‌کننده می‌تواند کمک شایان توجهی به تحریک تقاضا و ایجاد تقاضای مطمئن برای بازار تولید کالاهای ایرانی باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت با شیوع ویروس کرونا در کشور تاکنون تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده، افزود: برای حمایت عمومی از تمامی اقشار جامعه، افزایش قدرت خرید برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی و همچنین کمک به تأمین معیشت خانوارهای متوسط و ضعیف در جامعه اقدامات خوبی در مملکت انجام شده است. وی تصریح کرد: یک میلیارد یورو با تصویب دولت و اذن رهبری از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش بهداشت و درمان و سایر نیازمندی‌های حوزه کرونا اختصاص پیدا کرده که از این میزان ۱۳هزار میلیارد تومان مربوط به بخش بهداشت و درمان و 5هزار میلیارد تومان مقرر شده برای کمک به صندوق بیمه بیکاری تخصیص یابد که هنوز مبلغی پرداخت نشده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نزدیک به ۵۰هزار میلیارد تومان منابع هم در اختیار ۱۱ رسته شغلی تأثیرپذیر از بروز ویروس کرونا قرار داده خواهد شد. وی اضافه کرد: واحدهایی که به صورت مستقیم از طرف دولت تعطیل اعلام شده‌اند به ازای هر نفر بیمه‌شده به میزان ۱۶ میلیون تومان از تسهیلات ۱۲درصد بهره‌مند خواهند شد. البته این موضوع مشروط به حفظ نیروی کار است اما واحدهای که به طور مستقیم از طرف دولت تعطیل اعلام نشده‌اند ولی در رسته‌هایی هستند که به تصویب ستاد ملی کرونا رسیده، به ازای هر نفر کارگر رسمی دارای کد بیمه ماه دی و بهمن از تسهیلات ۱۲ میلیون تومان بهره‌مند خواهند شد. شریعتمداری اظهار داشت: این تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت می‌شود که نسبت به اخراج کارگران خود اقدام نکرده‌اند و به یک معنا همان تعداد کارگر بیمه‌شده‌ای که در دی و بهمن ماه سال گذشته در اختیار داشته‌اند همان افراد را دوباره به کارگیری کنند.