صبح دیروز (۳۰ فروردین ماه) شماری از کارگران شهرداری مسجد سلیمان به معوقات مزدی خود اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، شماری از کارگران مجموعه شهرداری مسجد سلیمان دیروز با اجتماع مقابل ساختمان شهرداری، خواستار دریافت مطالبات مزدی خود شدند. این کارگران، سه ماه معوقات مزدی طلبکارند و در حال حاضر به دنبال مطالبات عقب‌افتاده خود هستند.

یکی از کارگران شهرداری مسجد سلیمان که مدعی است دستمزد و حق بیمه او و سایر همکارانش در سه ماه گذشته پرداخت نشده، گفت: در شرایط فعلی که یک ماه از آغاز سال نو گذشته، نگران افزایش معوقات مزدی و تامین هزینه‌های زندگی خود هستیم.

به گفته وی، شهرداری و شورای شهر هیچ برنامه‌ای برای پرداخت مطالبات‌ آنها ندارد و آنها نگران سلامت خود و خانواده‌هایشان هستند.

به گفته این کارگران، تعدادی از کارگران روزمزد شهرداری با دو سال سابقه کار نیز وضعیت مشخصی ندارند.