آثار شیوع کرونا در سرکوب دستمزدها و بیکاری نیروی کار بیشتر از گذشته مشهود می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، چشم‌انداز خروج از بحران کرونا، تیره و تار است و مشخص نیست چه زمانی اقتصاد جهان می‌تواند بدون اتکا به حمایت‌های دولت‌ها خود را سرپا نگه دارد. انتظار می‌رود که از ماه‌های آینده، آرام آرام شیب قربانی گرفتن کرونا روند نزولی پیدا کند اما در مورد زمان دقیق خروج از بحرانی که ویروس ایجاد کرده است، اتفاق نظر وجود ندارد و برخی از چند ماه و برخی از چند سال سخن می‌گویند.

با کاهش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و کاهش درآمدهای اشخاص حقوقی که با هدایت سرمایه به سمت بازارهای محلی و بین‌المللی و خطوط تولید شرکت‌های چندملیتی از سقوط آنها جلوگیری می‌کنند، بیکاری میلیون‌ها کارگر دیگر محتمل به نظر می‌رسد.

عموم صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخمین می‌زنند که در ماه‌های آینده میلیون‌ها کارگر شغل‌شان را از دست بدهند. میلیون‌ها کارگر دیگر هم به ناچار باید به نصف یا دو سوم دستمزدها کار کنند.