عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی شاغل در بیمارستان‌ها به قراردادی یا رفع مشکل افزایش حقوق آنها شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حیدرعلی عابدی، نماینده اصفهان در مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی شاغل در بیمارستان‌ها به قراردادی یا رفع مشکل افزایش حقوق آنها شد.

در این نامه آمده است: در این موقعیت خطیر به خوبی به نقش پرستاران در انجام وظیفه فداکارانه واقف هستید طوری‌که مورد تشویق و تقدیر مقام معظم رهبری، جنابعالی، هیأت دولت و ملت ایران قرار گرفتند ولی متاسفانه تاکنون آن دسته از پرستاران فداکاری که به عنوان نیروی خدماتی شرکتی در بیمارستان‌ها شاغل هستند، مشمول دریافت افزایش ۵۰درصد مزایای حقوقی امتیازاتی که در فصل ۱۰ از ماده ۶۴ تا ۸۰ وجود دارد، نشدند و از طرفی مسئولان ذیربط معتقد هستند چون نیروهای شرکتی تابع قانون کار هستند این موضوع باید در شورای عالی کار مطرح شود که با توجه به شرایط حاکم بر آن شورا این افزایش تقریبا غیرممکن خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور تقدیر عملی از خدمات این دسته از پرستاران فداکار دستور فرمایید، جهت حل این مشکل تبعیض‌آمیز نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی یا موافقت با افزایش حقوق مرتبط با موضوع فوق به عنوان جزو فنی شغلی این گروه از پرستاران، اقدام عاجل و لازم صورت گیرد.