رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار گفت: سبد معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد که در مقایسه با سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

«فرامرز توفیقی» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در جلسه کمیته دستمزد، تعیین سبد معیشت کارگران به مدت طولانی مورد بررسی گرفت و در آن تمام نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر شدند.

 وی افزود: دو طرف خواسته‌های خود را بیان کردند. نکته مهم این است که فارغ از هر موقعیت کاری، مهم کرامت و شان انسانی است و باید توجه کنیم که به چه قیمتی می‌خواهیم این کرامت را حراج کنیم. رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار با انتقاد از برخی نمایندگان کارفرمایی گفت: برخی از این نمایندگان بدون توجه به کرامت انسانی اعلام کردند که باید حداقل‌های معیشت برای کارگران در نظر گرفت و نیازی نیست که قیمت‌هایی غیر از نرخ میوه‌های سیب و پرتقال، مبنی باشد و این اقلام کافی است.

 متاسفانه بسیاری موارد این چنینی را بیان می‌کردند. وی افزود: همان‌طور که سبد معیشت سه میلیون و ۷۵۰هزار تومان در سال گذشته برای حداقل مزد تصویب نشد به طور مسلم سبد چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومان نیز مصوب نمی‌شود اما باید شان و کرامت انسان‌ها را حداقل در گفتار رعایت کنیم. توفیقی گفت: برای سبد معیشت کارگران، نمایندگان کارفرمایان تاکید داشتند که باید سبد حداقلی تعیین شود و مولفه‌ها و اقلام خوراکی حداقلی موجود در بازار تعیین شوند و این موجب اختلاف نماینده کارگران و کارفرمایان بود که باید میانگین مواد را در نظر گرفت. وی اضافه کرد: کارفرمایان اعتقاد داشتند که با حداقل‌ آمارهای مواد موجود در بازار، سبد معیشت کارگران را می‌توان پر کرد و این نقطه اختلاف بود.

رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار خاطرنشان ساخت: اختلاف یک میلیون و ۲۰۰هزار تومانی تعیین سبد معیشت کارگران در مقایسه با سال گذشته (سبد معیشت سال گذشته سه میلیون و ۷۵۰هزار تومان بود) مبنای ورود به تعیین دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار است.

وی تاکید کرد: تعیین سبد معیشت کفاف خانوار کوچک ۳.۳ نفر در شهرهای کوچک است و مناسب خانوارهای کارگری در کلان‌شهرها نیست. توفیقی گفت: تعیین این سبد معیشت گام به جلو نیست ولی با توجه به شرایط تورم، تعیین سبد معیشت چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومان می‌تواند‌ قدرت خرید کارگران در سال ۹۷ را تامین کند.