رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به جلسه‌ خود با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، گفت: آقای سالاری درباره پرداخت مطالبات سازمان، خبرهای خوبی دادند که امیداریم به زودی عملیاتی شوند.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب گفت: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید دولت در حال مبادله ۵۰هزار میلیارد بدهی خود است که در بودجه سال ۹۸ برای پرداخت مطالبات سازمان در قالب تهاتر اموال پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه به آقای سالاری توصیه‌ کردم که سازمان تامین اجتماعی هر آنچه را که در قالب تهاتر پیشنهاد می‌دهد، قبول کند، گفت: در شرایطی که تامین اجتماعی برای اجرای تعهدات خود به بیمه‌شدگان، هر ماه به حدود ۱۰هزار میلیارد تومان نقدینگی نیازمند است و بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومانی طلب حسابرسی شده از دولت دارد، بهتر است که سازمان هرگونه اموال دولتی را با طلبش مبادله کند و به خود تردیدی راه ندهد.

محجوب افزود: برای خودمان هم بهتر است که سخت نگیریم تا به مرور بتوانیم مطالباتمان تامین اجتماعی را وصول کنیم و پول نقد فراهم کنیم. تامین اجتماعی با این پول می‌تواند بودجه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مهیا کند، هر چند در نهایت این دولت است که باید منابع لازم را برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مهیا کند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد از طرح خودگردانی بیمارستان‌های تامین اجتماعی گفت: آقای سالاری اعتقاد دارند که خودگردانی سبب سوداگری اقتصادی در بیمارستان‌های تامین اجتماعی نمی‌شود اما ما اعتقاد داریم که این طرح موجب ایجاد کسب و کاری جدید برای پزشکان می‌شود.

دبیرکل خانه کارگر افزود: این طرح بنیان درمان ما را نابود می‌کند. درمان نباید منفعتی شود، چرا که سوداگری شدیدی در درمان ایجاد می‌کند. نظر ما با آقای سالاری متفاوت است و باید گفت که استدلال ما چیزی به غیر از درک آنهاست بنابراین با این مدل موافق نیستیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: ما می‌گوییم که بیمارستان‌های تامین اجتماعی باید با هیات امنا اداره شوند و نظام ارجاع در سازمان تامین اجتماعی پیاده شود.  همچنین تاکید داریم که جلوی هدررفت منابع گرفته شود. نسخه‌های درمانی نیز نباید به گونه‌ای تنظیم شوند که بیمه‌شده پولی از جیب پرداخت کند.