نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: باید با توجه هر چه بیشتر به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور و سایر صندوق‌ها، از ایجاد مشکل در آنها جلوگیری کرد.

به گزارش ایلنا، سیدمهدی مقدسی در نشست با مدیران دستگاه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: شتاب در پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی ازجمله سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت ضروری است تا خدمات این صندوق‌ها کاهش نیابد. وی اظهار داشت: از جمعیت یک میلیون و ۴۵۰هزار نفری استان مرکزی، ۹۵۷هزار نفر معادل 73.5درصد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.