یک فعال کارگری بر ضرورت رسیدگی به وضع معیشت بازنشستگان و جمعه کارگری تاکید و ابراز امیدواری کرد: با در نظر گرفتن واقعیت‌های امروز و معیشت کارگران و بازنشستگان، در جهت ترمیم حقوق و دستمزد سال آینده اقدام شود.

رحمت‌اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت توجه و رسیدگی به وضع معیشت کارگران به ویژه بازنشستگان کارگری گفت: ماده ۴۱ قانون کار به صراحت مبنای تعیین حداقل دستمزد را نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اعلام کرده است و ما انتظار داریم که با درنظر گرفتن واقعیت‌های امروز و معیشت کارگران و بازنشستگان نسبت به ترمیم حقوق و دستمزد سال آینده اقدام شود. وی گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی دستمزدها باید به سمت واقعی‌تر شدن برود. متاسفانه علاوه بر کارگران معیشت بازنشستگان کارگری هم دچار مشکل شده و حقوق بازنشستگی کفاف هزینه‌های دارو،‌ درمان و اجاره مسکن را نمی‌دهد. پورموسی در ادامه با اشاره به تاکید قانون بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: اجرای طرح همسان‌سازی تنها در مورد عده معدودی از بازنشستگان دولتی انجام شده و درمورد بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس اطلاعی که دارم تاکنون صورت نگرفته و نیازمند تامین اعتبار است. وی افزود: با وجود آنکه بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تاکید کرده ولی عده بسیار کمی را شامل شده در حالی که وقتی قانون وضع می‌کنیم باید آن را اجرا کنیم. این فعال کارگری درباره طرح همسان‌سازی عیدی بازنشستگان نیز گفت: براساس نامه سازمان برنامه و بودجه این طرح نیازمند قانونگذاری و تصویب مجلس است و ما طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس این موضوع را اعلام کردیم ولی تاکنون به جریان نیفتاده است. پورموسی خاطرنشان کرد: تاکید ما بر همسان‌سازی عیدی بازنشستگان از حیث درآمد بازنشستگان و مستمری‌بگیران است چون این حقوقی که کارگران بازنشسته می‌گیرند کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. کارگران هنگام بازنشستگی میانگین حقوق دو سال آخرشان محاسبه می‌شود، بن خوارباری که برای کارگران ۱۱۰هزار تومان است برای بازنشستگان ۵۰هزار تومان است و حق مسکنی که کارگران ۸۰هزار تومان می‌گیرند به بازنشستگان ۲۲هزار تومان تعلق می‌گیرد و عیدی و پاداش بازنشستگی هم مثل کارمندان رد می‌شود بنابراین فیش‌های حقوقی کارگران بازنشسته باید بهبود یابد و شرایط زندگی آنها بهتر شود. پورموسی تاکید کرد: ما می‌گوییم اگر عیدی بازنشستگان کارمندی حساب می‌شود پس به آنها هم وام کارمندی و مسکن کارمندی بدهند و اگر بازنشسته کارگری هستند حقوق و مزایای آنها هم کارگری محاسبه شود.