مدیرعامل تامین اجتماعی از برقراری توازن بین منابع و مصارف این سازمان خبر داد و گفت: با برخی اصلاحات مدیریتی در منابع و مصارف و همچنین دریافت منظم سود از شستا طی ماه‌های اخیر شاهد بازگشت توازن در منابع و مصارف هستیم و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد. مصطفی سالاری اظهار داشت: مدیریت منابع مالی در حوزه درمان سازمان ارتقا می‌یابد و در آینده نزدیک اختصاص بودجه به مراکز درمانی ملکی براساس عملکرد آنها انجام می‌شود. سالاری با اشاره به تفاهم‌نامه تامین اجتماعی با وزارت بهداشت برای پرداخت به‌روز مطالبات جاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و توسعه زیرساخت‌های پرونده الکترونیک به منظور مدیریت بهینه منابع مالی اظهار داشت: با استقرار پرونده الکترونیک بسیاری مسائل برطرف می‌شود و ما نهایت همکاری را برای تکمیل این سامانه به عمل می‌آوریم. وی ادامه داد: براساس تفاهم‌نامه منعقد شده، چارچوب مشخصی برای همکاری با مراکز طرف قرارداد داریم که مبنای عمل ماست. پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد از مهرماه به‌روز در حال پرداخت است. در بخش دانشگاهی بدهی جاری ما در هر ماه کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان است که از ابتدای مهر تاکنون در ۳ مرحله هر بار ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌ایم. مدیرعامل تامین اجتماعی همچنین از برنامه‌ریزی برای تسویه بدهی بانکی این سازمان خبر داد و گفت: عمده بدهی بانکی ما به بانک رفاه است که دو شرکت خارج از شستا را به این بانک واگذار می‌کنیم و مراحل اجرایی واگذاری دو شرکت وابسته به شستا به این بانک نیز در حال انجام است.