معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: واحد‌های تولیدی کوچک و متوسطی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند، بین ۲۵ تا ۳۰درصد غیرفعال یا نزدیک به غیرفعال‌اند.

به گزارش پایگاه تولید و تجارت ایران وابسته به وزارت صمت، اصغر مصاحب اظهار داشت: به‌طور کلی در صنایع کوچک و متوسط امکان دارد برخی‌ها این بحث را مطرح کنند که واحد‌های صنعتی در حال حاضر با ۱۰۰درصد ظرفیت فعالیت نمی‌کنند. بی‌تردید چنین حرفی پذیرفته است اما اینکه گفته شود دو سوم واحد‌های کوچک و متوسط در حالت رکود و تعطیلی قرار دارند، به یقین درست نیست، برای این‌که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌صورت روزانه، ماهیانه، فصلی و شش ماهه آمار و وضعیت واحد‌های صنعتی را به مراجع ذی‌صلاح ارائه و همین‌طور قابل رصد است. وی تصریح کرد: آمار و اطلاعات این سازمان برخط و چیزی نیست که بتوان آن را کتمان، اضافه یا کم کرد. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: تحلیل کلی این است که تعداد واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط غیرفعال در شرایط حاضر به میزان دو سوم نخواهد بود. مصاحب اضافه کرد: برای فعال‌سازی واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط در چهار حوزه از قبیل توسعه صنعتی و فنآوری، به‌هم‌رسانی، انتقال فنآوری و ارتقای سطح دانش واحد‌های صنعتی برنامه‌ریزی شده است. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به این‌که یک نهاد به‌تنهایی نمی‌تواند تولید را سامان دهد و بانک‌ها هم باید به حوزه رونق تولید ورود پیدا کنند، اظهار داشت: حدود ۲هزار واحد صنعتی در اختیار بانک‌ها هستند که ۳۰۰ واحد را از زیر نظر بانک‌ها خارج کرده‌ایم اما ادامه این مسیر، همت بانک مرکزی را می‌طلبد.