مرد ترک به جرم 45 هزار بار تماس با اداره پلیس دستگیر و به 5 سال زندان محکوم شد.

مرد 55 ساله اهل شهر استانبول در کشور ترکیه که دو سال است از همسر خود جدا شده است و تنها زندگی می کند، به جرم 45 هزار بار تلفن زدن به پلیس در طول یک سال گذشته بازداشت شد! او به طور میانگین از 15 می 2017 تا 15 می 2018 روزی صد بار با پلیس تماس گرفته است و به جای گفتن مشکلش، قصد صحبت و درددل کردن با مامور پلیس را داشته است. این مرد ترکیه ای به پنج سال زندان محکوم شده است.