دفتر ریاست جمهوری قزاقستان روز گذشته (دوشنبه) از استعفای دولت این کشور خبر داد. خبرگزاری کازینفورم اعلام کرد که قاسم ژومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان استعفای دولت این کشور را پذیرفت. طبق بند ۷۰ قانون اساسی این کشور توکایف تصمیم به پذیرش استعفای دولت گرفت. بر اساس فرمان توکایف علیخان اسماعیلوف دیگر نخست وزیر قزاقستان نیست و وظایف وی به طور موقت به رومن واسیلیویچ اسکلیار واگذار شد. اعضای دولت جمهوری قزاقستان نیز تا تصویب ترکیب جدید دولت به انجام وظایف خود ادامه می‌دهند. علیخان اسماعلیوف کمی بیش از دو سال نخست وزیر قزاقستان بود. در آغاز سال ۲۰۲۲، به دلیل ناآرامی های ژانویه، قاسم ژومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، دولت عسکر مامین را برکنار و علیخان اسماعیلوف را جایگزین وی کرد. قرار است در ۷ فوریه نشست دولت قزاقستان با حضور رئیس جمهوری برگزار شود.