نخست‌وزیر دوره انتقالی در گابن از تشکیل دولت جدید خود بدون مخالفان سابقی که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر شرکت کرده بودند. به گزارش المیادین، ریمون ندونگ سیما، نخست وزیر دوره انتقالی در گابن شنبه از تشکیل دولت جدیدی خبر داد که شامل مخالفان و وزرای سابق در دوره علی بونگو، رئیس جمهور مخلوع و نظامیان و شخصیت‌های جامعه مدنی است. اما وی چهره‌های اصلی مخالفان قبلی را که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بودند، کنار گذاشت. روز پنج‌شنبه، ژنرال بریس اولگی نگوما، ندونگ سیما را پس از رهبری کودتای ۳۰ اوت علیه علی بونگو، اندکی پس از اعلام پیروزی علی بونگو در انتخابات ریاست جمهوری که «تقلب» تلقی شد، به ریاست دولت انتقالی منصوب کرد. اخیراً اولگی به عنوان رئیس جمهور انتقالی سوگند یاد کرد و قول داد که در پایان دوره انتقالی، قدرت را از طریق برگزاری انتخابات به غیرنظامیان 

واگذار کند.