به گزارش شبکه خبری بی.بی.سی، برخی از گزارش‌ها همچنین تعداد کشته‌شدگان را تا ۵۴ نفر برآورد کرده است. خشونت‌ها از چند روز پیش و در پی آن آغاز شد که اقوام بومی علیه اختصاص امتیازاتی به قوم اصلی این ایالت اعتراض کردند و در جریان این خشونت‌ها مهاجمان به خانه‌های مسکونی حمله کردند، کلیساها و معابد را به آتش کشیدند و چندین خودرو را واژگون کردند و آتش زدند. گزارش‌ها حاکی است، هزاران نیروی ارتش برای کنترل اوضاع به این ایالت اعزام شده‌اند و همزمان حدود ۱۰ هزار نفر از خانه‌های خود رانده شده‌اند. روز شنبه نیز گزارش شد که در بسیاری از مناطق این ایالت قوانین منع آمد و شد وضع شده و اینترنت در این مناطق قطع شده است. همچنین گزارش شده که ایالت‌های مجاور مانیپور در شمال شرقی هند و مرز میانمار، تلاش‌ها برای تخلیه دانشجویان غیربومی را از این ایالت آغاز کرده‌اند. ارتش هند می‌گوید عملیات خود برای کنترل اوضاع را آغاز کرده است اما دولت حاکم که در دست حزب ملی‌گرای هندو بی‌جی‌پی است به اهمال و نادیده‌گرفتن اوضاع و انفعال برای پیشگیری از وقوع خشونت‌ها در این منطقه متهم شده است.