سازمان ملل در گزارشی نسبت به زنگ خطر شکل گیری یک جنگ همه‌جانبه و بلند مدت در سودان درپی تحولات اخیر در این کشور و کشیده شدن پیامدهای آن به آن سوی مرزهای سودان هشدار داد. به گزارش الحره، سازمان ملل با انتشار گزارشی نگرانی خود را از احتمال وقوع یک جنگ بلندمدت و همه جانبه در سودان اعلام کرد؛ کشوری که با هفت کشور مرز مشترک دارد وهمگی این کشورها شاهد درگیری‌ها یا ناآرامی‌های داخلی در دهه گذشته بوده‌اند. طبق گزارش سازمان ملل، جنگ در منطقه‌ای در حال وقوع است که ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی در آن تشدید شده و وضعیت انسانی در آن رو به وخامت است. این سازمان در گزارش خود نوشت: پس از برکناری عمر حسن البشیر، ناآرامی‌هایی که انتقال به حکومت غیرنظامی را مختل کرد، تاکنون ادامه یافته و دولت غیرنظامی در نتیجه یک کودتای نظامی در اکتبر ۲۰۲۱ سرنگون شد.