دیوان کیفری بین‌المللی از تعقیب متهمان فراری از زندان «کوبر» سودان و زیر نظر داشتن وضعیت رئیس جمهوری مخلوع این کشور خبر داد.  به نوشته روزنامه الشرق الأوسط، سخنگوی دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که پس از انتشار اخباری مبنی بر فرار برخی نزدیکان عمر البشیر، رئیس‌جمهوری مخلوع سودان از زندان کوبر، این دادگاه وضعیت البشیر و افراد تحت تعقیب نزدیک به وی را زیر نظر دارد. وی در این باره تصریح کرد که دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی به دقت گزارش‌های رسانه‌ها درباره وضعیت زندان کوبر و افراد تحت تعقیب دادگاه در داخل زندان را زیر نظر دارد. این اظهارات پس از آن بیان شد که برخی از زندانیان زندان کوبر اخیرا به دلیل درگیری‌های سودان و وضعیت آشوب این کشور از زندان گریخته و گفته می‌شد البشیر و معاونان برجسته‌اش هم جزو آنها هستند.