همزمان با اینکه دولت گرجستان با اتهامات روزافزونی درباره سرکوب دموکراسی مواجه است، هزاران تن از طرفداران اپوزیسیون این کشور به خیابان‌های تفلیس آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان برای شرکت در یک راهپیمایی سازمان‌دهی شده توسط جنبش ملی متحد که اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون گرجستان محسوب می‌شود و توسط میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق محبوس این کشور تاسیس شده‌ است، در مقابل ساختمان پارلمان گرجستان در پایتخت تجمع کردند. معترضان پرچم‌های گرجستان، اوکراین و اتحادیه اروپا را تکان می‌دادند و بنرهای بزرگی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود برای آینده اروپا. تظاهرکنندگان شعار زنده‌باد میشا سر می‌دادند که اشاره‌ای بود به ساکاشویلی که در حال گذراندن دوره حبس شش ساله خود به اتهام سوء استفاده از قدرت است؛ محکومیتی که گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر آن را به عنوان محکومیتی با انگیزه سیاسی محکوم کرده‌اند. پزشکان گفته‌اند، ساکاشویلی در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری‌های شدیدی است.