مسئول بخش حقوقی در کمیته اسیران در صنعاء اعلام کرد که دولت نجات در صنعاء آماده اجرای توافق اسیران با ائتلاف عربی بر اساس همه مقابل همه است. وی شایعه‌ها درمورد مخالفت صنعاء با این ابتکارعمل را تکذیب کرد. احمد ابو حمره، مسؤول اداره حقوقی در کمیته اسیران در صنعاء در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: از آغاز، ما از طرف دیگر خواسته‌ایم که تبادل اسیران را به صورت کامل همه در مقابل همه اجرا کند. ما آماده اجرای بی‌قید و شرط این امر هستیم؛ اما با تاسف فراوان و با توجه به اینکه مزدوران متجاوز یک طرف نیستند و گروه‌های مسلح چندطرفه در آن حضور دارند، آنها با این امر مخالفت کردند. وی افزود: ما از همان ابتدا، آماده بودیم و همانطور که عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله تصریح کرده است، پرونده اسیران یک پرونده انسانی است و ما بی‌قید و شرط آماده اجرای آن هستیم؛ اما آنها مخالفت می‌کنند و اسامی مشخصی را می‌خواهند و سایر اسیران را رها می‌کنند، ما در کمیته ملی امور اسیران، از آزادی تمامی اسیران از جمله فرماندهان وابسته به مزدوران متجاوز استقبال می‌کنیم. ابوحمره درخصوص خبرنگاران بازداشت شده گفت: با عربستان در این خصوص توافق داریم.