رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که امانوئل ماکرون در جریان تور آفریقایی خود گفته است که عصر حوزه نفوذ فرانسه در آفریقا موسوم به «فرانسافریک» به سر آمده است. به گزارش آناتولی،‌ «امانوئل ماکرون» رهبر فرانسه این سخنان را در جریان سفر به گابن هنگام سخنرانی در جامعه فرانسوی این کشور غرب آفریقا بیان کرد. عبارتی که ماکرون برای توصیف حوزه نفوذ فرانسه به کار برد، فرانسافریک (Francafrique) بود. این عبارتی است با مفاهیم منفی که به نفوذ فرانسه در مستعمرات آفریقایی سابق و روابطش با آنها اشاره دارد. او افزود: اما من احساس می‌کنم که این ذهنیت با سرعت یکسانی با آن تکامل نمی‌یابد و به فرانسه نیاتی نسبت داده می‌شود که ندارد. به گزارش روزنامه فرانسوی لوفیگارو، ماکرون با تاکید بر اینکه پاریس یک مخاطب بی‌طرف است که نقشش مداخله در سیاست داخلی نیست، قصد خود را برای ایجاد شراکت متوازن با کشورهای آفریقایی ابراز کرد.